+420 603 998 373
Podpěrova 439/2, 621 00, Brno
    CZ | DE | EN

Odpady přijímané na DP Bavory

Úvod / Odpady přijímané na DP Bavory

Odpady přijímané na DP Bavory:

Kód Kategorie Název
01 05 05* N Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06* N Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
03 01 04* N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
05 01 03* N Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05* N Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06* N Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 09* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 06 03* N Jiné dehty
10 01 04* N Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 20* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 22* N Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
12 01 09* N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 14* N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 18* N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 03 01* N Prací vody
12 03 02* N Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05* N Nechlorované emulze
13 05 01* N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02* N Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03* N Kaly z lapáků nečistot
13 05 06* N Olej z odlučovačů oleje
13 05 07* N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08* N Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 08 02* N Jiné emulze
15 02 02* N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 07 08* N Odpady obsahující ropné látky
16 10 01* N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
17 01 06* N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04* N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 08 01* N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 02 05* N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 11* N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 03 04* N Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný
19 03 05 O Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06* N Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 08 10* N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 08 11* N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13* N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 99 N Kaly z dešťových vpustí
19 11 03* N Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 05* N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 12 06* N Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 11* N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 13 01* N Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 03* N Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05* N Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 07* N Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 O Odpadní kůra a dřevo
19 08 12 O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem

3200 +

Dokončených zakázek

330 +

Spokojených klientů

5100 +

E-mailů

240.000t

Odstraněných odpadů

Zaujala vás naše práce?

ZAČNĚTE DĚLAT DALŠÍ PROJEKT S NÁMI