+420 603 998 373
Podpěrova 439/2, 621 00, Brno
    CZ | DE | EN

Technologie biodegradace ex situ

Úvod / Biodegradace

Co je biodegradace a jak se provádí?

Dekontaminační metody ex situ jsou založené na odtěžení kontaminovaných zemin a jejich následné odstranění vhodnou dekontaminační metodou jako je např. biodegradace.

Metoda biologické dekontaminace je relativně jednoduchá metoda založena na rychlém biologickém rozkladu ropných a některých polyaromatických uhlovodíku v zeminách, průmyslových kalech a stavebních materiálech, které jsou přemístěny na vhodné místo, tzv.“biopole, dekontaminační plocha“

Princip dekontaminace spočívá v řízeném působení biologicky aktivní složky (bakteriální aktivní kmeny) na kontaminanty obsažené v odpadu-společnost používá schválený biopreparát DEKONTAM-3. Vedle mikroorganismů mající biodegradační schopnosti ovlivňují biologické odbourávání takové faktory jako je koncentrace škodlivin, koncentrace kyslíku, obsah vody v půdě, teplota, nepřítomnost inhibujících látek. Technologie biologického odbourávání nepolárních extrahovatelných látek a alifatických i aromatických uhlovodíků je založena na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Dané mikroorganismy jsou schopny utilizovat všechny frakce ropy i dehtu. Tento aerobní biochemický proces je ukončen rozložením polutantu na neškodný oxidační produkt CO2 a H2O.

Rozklad organických látek pomocí mikroorganismů je nejpřirozenější způsob koloběhu uhlíku v přírodě. Výstupem ze zařízení je v případě splnění legislativních limitů zemina vhodná k rekultivačnímu využití na povrchu terénu či k zavážení podzemních prostor.

Poskytované služby

  • Čištění zemin a průmyslových kalů na dekontaminačních plochách metodou biodegradace
  • Sanace znečištěných území
  • Hydrogeologický průzkum
  • Doprava kontaminovaného materiálu
  • Vyčištění a likvidace starých nádrží a armatur na pohonné hmoty
  • Vyhodnocení atestu o odborné likvidaci

V rámci rekonstrukcí starších zařízení a havárií je často nutné řešit problémy starých ekologických zátěží jako jsou: naftová a olejová hospodářství rekonstrukce podloží výrob. hal šrotiště ropovody benzinové čerpací stanice starší stáčedla motor. nafty železniční koridor automobilové havárie.

Společnost L.N.O. GREEN nabízí komplexní služby

Povolené odpady

Umístění kompostárny

Umístění dekontaminační plochy Bavory

GPS souřadnice: 48°50´01.4“N16°51.6“E

Vzdálena od Brnacca 45 km
Vzdálena od Mikulovacca 10 km
Vzdálenost od Břeclavicca 25 km

3200 +

Dokončených zakázek

330 +

Spokojených klientů

5100 +

E-mailů

240.000t

Odstraněných odpadů

Zaujala vás naše práce?

ZAČNĚTE DĚLAT DALŠÍ PROJEKT S NÁMI